• er
QQ:

სასარგებლო მოდელის პატენტები

Big Split 4 Axis CNC Router-1

Big Split 4 Axis CNC Router-1

კარის საკეტი Making Machine-1

კარის საკეტი Making Machine-1

რვა Spindles CNC Router-1

რვა Spindles CNC Router-1

ოთხი Spindle მობუდარი მანქანა-1

ოთხი Spindle მობუდარი მანქანა-1

Split Mold CNC Route-1

Split Mold CNC Route-1

Big Split 4 Axis CNC Router-2

Big Split 4 Axis CNC Router-2

რვა Spindles CNC Router-2

რვა Spindles CNC Router-2

ოთხი Spindle მობუდარი მანქანა-2

ოთხი Spindle მობუდარი მანქანა-2

Split Mold CNC Route-2

Split Mold CNC Route-2


WhatsApp Online Chat!