• ഏർ
QQ,:

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഷാൻഡോങ് ഛെനന് മെഷീനറി ഇൻകോർപറേറ്റഡ് കമ്പനി

വിലാസം

വെസ്റ്റ് മിന്ഗ്ജിഅ റോഡ്, കിഹെ

സാമ്പത്തിക വികസന മേഖല,

ചൈനയുടെ ഷാൻഡോംഗ് പ്രവിശ്യയിൽ

ഇ-മെയിൽ

info@cccnc.cc

ഫോൺ

ഫോൺ: 86-534-8997236

ഫോൺ: 86-534-8997238

ഫാക്സ്: 86-534-8997268

മണിക്കൂറുകൾ

മൊംദയ്- വെള്ളിയാഴ്ച; 8 അമ്- 12 ന്

 സതുര്ദയ്- ഞായറാഴ്ച: 9 അമ്- 12 ന്


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!