• ഏർ
QQ,:
Page not found, Please Back Home
ലൊഗൊ_ഛെന്ചന്_ബ്_വിഥ്_പദ്ദിന്ഗ്
ഛെന്ചന് കമ്പനി 200 തൊഴിലാളികളും 60 പ്രൊഫഷണൽ ടെക്നീഷ്യൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് 13000 ㎡ ആധുനിക പ്ലാന്റ് കൂടെ ഏത്, ഒരു ഷാൻഡോങ് പ്രവിശ്യയിൽ കിഹെ സാമ്പത്തിക വികസന മേഖല, സ്ഥിതി.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

  • വിലാസം: മിന്ഗ്ജിഅ പ റോഡ്, കിഹെ ഐയിയാന്, ദെജ്ഹൊഉ ഷി, ഷാൻഡോങ് ഷെങ്, ചൈന 251100
  • ഫോൺ: + 86-534-899-7238
  • ഇ-മെയിൽ: info@cccnc.cc
  • ഫാക്സ്: + 86-534-8997268
  • ആദരവ്: + 86-187-5347-5557

സബ്സ്ക്രൈബ്