• เอ้อ
QQ:

การรับรอง

CE Certification1

รับรอง CE

License2 ธุรกิจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สิทธิบัตร 4 แกนหมุน Spindle 5

สิทธิบัตร 4 แกนหมุน Spindle

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Certification5

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Certification5

ISO Certification3

การรับรองมาตรฐาน ISO

Enterprise33 ขั้นสูง

ขั้นสูง Enterprise

เอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยี Center22

ศูนย์เทคโนโลยีเอ็นเตอร์ไพรส์

Shandogn ที่มีชื่อเสียงเครื่องหมายการค้า 11

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง Shandogn

รองประธานกรรมการ Unit55

หน่วยรองประธานกรรมการ


WhatsApp แชทออนไลน์!