• phòng cấp cứu
QQ:

Bằng sáng chế tiện ích mẫu

Big Chia 4 Axis CNC Router-1

Big Chia 4 Axis CNC Router-1

Door Lock Làm Máy-1

Door Lock Làm Máy-1

Tám cọc CNC Router-1

Tám cọc CNC Router-1

Bốn trục chính làm tổ Machine-1

Bốn trục chính làm tổ Machine-1

Chia Khuôn CNC Route-1

Chia Khuôn CNC Route-1

Big Chia 4 Axis CNC Router-2

Big Chia 4 Axis CNC Router-2

Tám cọc CNC Router-2

Tám cọc CNC Router-2

Bốn trục chính lồng nhau Các máy-2

Bốn trục chính lồng nhau Các máy-2

Chia Khuôn CNC Route-2

Chia Khuôn CNC Route-2


WhatsApp Online Chat!